ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001
  ข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\ ผู้บริหารสถานศึกษา
\\\\\ ประวัติสถานศึกษา
\\\\\ ตราสถานศึกษา
\\\\\ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
\\\\\ ปรัชญาสถานศึกษา
\\\\\ การจัดการศึกษา
\\\\\ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
\\\\\ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
\\\\\ ข้อมูลบุคลากร
\\\\\ ข้อมูลงบประมาณ
\\\\\ ข้อมูลครุภัณฑ์
\\\\\ ข้อมูลงานอาคารสถานที่
\\\\\ ข้อมูลตลาดแรงงาน
\\\\\ ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
\\\\\ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  \\ งานบริหารทั่วไป
\\ งานบุคลากร
\\ งานการเงิน
\\ งานการบัญชี
\\ งานพัสดุ
\\ งานอาคารสถานที่
\\ งานทะเบียน
\\ งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  ฝ่ายวิชาการ
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
    แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการขายการตลาด
  แผนกวิชาการเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
  แผนกวิชาออกแบบ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาการโรงแรม
  แผนกวิชาสปาและความงาม
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
rspg.svc.ac.th

www.moe.go.th

www.vec.go.th

www.v-cop.net

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

e-Learning

คลังข้อมูลผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

eDLTV :: e-Learning

www.svc.ac.th/unevocกยศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบรายงานผลข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา

สายงานแรงงาน อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

  มุม FreeBSD
  ดาวน์โหลด FreeBSD
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง FreeBSD
เว็บบอร์ด FreeBSD
  ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
 
  ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ July 2008
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559


 พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ
 
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Wednesday 13 Jan 16@ 16:32:06 ICT (111 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Monday 11 Jan 16@ 14:54:15 ICT (133 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การยื่นขอรับบำเหน้๗บำนาจด้วยตนเองทางอิเล็กอนิกส์
 
เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาจด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Monday 11 Jan 16@ 14:23:31 ICT (114 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ จำ
 
ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Monday 14 Dec 15@ 18:34:31 ICT (140 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ตลาดนัดคนพันธ์ R
 
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Friday 11 Dec 15@ 16:34:50 ICT (126 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ จำ
 
ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Tuesday 08 Dec 15@ 19:08:24 ICT (170 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาด
 
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Tuesday 08 Dec 15@ 17:04:51 ICT (146 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประชาสัมพันธ์
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม V-GO ครั้งที่14 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวศิวพร มะยะเฉียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่หญิง ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวกานดาวดี พุ่มอิมทร์ และ นางสาวนริชา ขาวดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีมหญิง ได้รับเกียรติบัตร ๆได้แก่ นางสาวสุภาณี หมื่นใจ นางสาวกุสุมา นาวาทอง และ นางสาวธนวรรณ วงษ์หวั่น ครูผู้ควบคุม อาจารย์วาสนา วิเชียร และ อาจารย์สาธินี ต่ออาวุธ
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Thursday 03 Dec 15@ 16:48:14 ICT (174 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 กิจกรรมการประกวดกระทง
 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม ขบวนแห่ประเภทสถาบัน องค์กร บริษัท และกิจกรรมจำหน่ายขนม เครื่องดื่มบริเวณสถานที่จัดงาน ณ บริเวณเขื่อนแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Monday 30 Nov 15@ 14:03:31 ICT (150 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ
 
ประกาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Wednesday 18 Nov 15@ 15:57:19 ICT (152 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
702 เรื่อง (71 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 ]
หัวข้อธรรมในคำกลอน

  ตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา
 
  ผู้อำนวยการ
 

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
  ปฏิทิน
 

\
  ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย
 
<< ตุลาคม 2017 >>

พฤ อา
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

  ระบบสำหรับนักเรียนนักศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน 
  ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา 
  ระบบรูปภาพนักศึกษา 
  คลังรูปภาพวิทยาลัยฯ 
  ดาวน์โหลดข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\\\\ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
\\\\\\\\ เอกสารประเมินตนเอง(SAR) 
\\\\\\\\ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
\\\\\\\\ ตารางสอน ใบเบิกภาคนอกเวลาราชการ 
  การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
  \\\ คู่มือการขอและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  คู่มือการทำโครงการนักเรียนนักศึกษา ปวช.3และปวส.2
  \\\\\\\ ปกหน้า 
\\\\\\\ ปกใน 
\\\\\\\ ใบรับรองโครงการ 
\\\\\\\ บทคัดย่อ 
\\\\\\\ กิจกรรมประกาศ 
\\\\\\\ สารบัญ 
\\\\\\\ บทที่ 1 
\\\\\\\ บทที่ 2 
\\\\\\\ บทที่ 3 
\\\\\\\ บทที่ 4 
\\\\\\\ บทที่ 5 
\\\\\\\ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
\\\\\\\ ภาคผนวก 
\\\\\\\ ประวัติผู้จัดทำโครงการ 
\\\\\\\ การเข้าเล่มและพิมพ์โครงการ 
\\\\\\\ เทคนิคการใส่เลขหน้า 
\\\\\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  นักเรียนนักศึกษาดาวน์โหลด
  \\ คู่มือการดำเนินการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ   
\\ แบบฟอร์มคนดีคนเก่งศรีอาชีวะ 2558   
  เผยแพร่ผลงานครู
 

\\\\\\\ นางชนันญา สุวรรณวงศ์
\\\\\\\ นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
\\\\\\\ นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
\\\\\\\ นายสมจิต แข่งขัน
\\\\\\\ นางนิภา สุขสง
\\\\\\\ นางจริยา มณีโรจน์
\\\\\\\ นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

  อาชีวศึกษาจังหวัด
  \\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
\\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
\\\\\ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  โครงการผลึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
 
  โครงการ
    โครงการปี 2555
    แผนปฏิบัติงานโครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
    ตารางรับผิดชอบงาน
    ตารางรับผิดชอบคู่มือปราบลูกน้ำยุงลาย
    ประชุมครั้งที่ 1
    ประชุมครั้งที่ 2
  กิจกรรมผลงานนักเรียน
    รูปหยอดทราย
    รูปการประกวดคำขวัญ
    ผลการตัดสินประกวดเรียงความ คำขวัญ ปี 2555
  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงลาย
    โรคไข้เลือดออก
    โรคชิคุณกุนยา
    แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  สถานการณ์ไข้เลือดออก
    สถานการณไข้เลือดออก ปี 2555
  กล่องความรู้
 
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631